Αναθρέφουμε ανεξάρτητα μωρά που γίνονται εξαρτημένοι ενήλικες

Αναθρέφουμε ανεξάρτητα μωρά που γίνονται εξαρτημένοι ενήλικες. Αυτό που ίσως ακούγεται περισσότερο από το στόμα νέων και όχι μόνο γονιών είναι ότι το παιδί πρέπει να μάθει να είναι ανεξάρτητο. Πρέπει να μεγαλώσουμε ανεξάρτητα μωρά. Παιδί ανεξάρτητο σημαίνει ευτυχισμένο;

Continue ReadingΑναθρέφουμε ανεξάρτητα μωρά που γίνονται εξαρτημένοι ενήλικες